Limity przyjęć na studia medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.128.864

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2010-2011.
Limity, o których mowa w § 1, są określone w załącznikach nr 1-16 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 109, poz. 914 i Nr 215, poz. 1673).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 

Kierunek - Analityka medyczna - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
jednolite magisterskiejednolite magisterskie cudzoziemcy*jednolite magisterskie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku801200
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 120100
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku500150
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1000600
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 55200
Uniwersytet Medyczny w Lublinie501100
Uniwersytet Medyczny w Łodzi48000
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu502100
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie60000
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie500150
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu600150
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  1

Kierunek - Dietetyka - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaII stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku40300300
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 507550750
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku3003600
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1209040600
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 804040400
Uniwersytet Medyczny w Lublinie3003000
Uniwersytet Medyczny w Łodzi6050000
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu4848900
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie6003000
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie10060000
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu600000
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie600000
Akademia Podlaska w Siedlcach6006000
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu6006000
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie6060000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie16006000
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy100022000
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie150015000
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie150030000
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie10008000
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi70015000
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu120012000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach6006000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 

Kierunek - Elektroradiologia - limity przyjęć - studia, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaII stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku302020200
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku600000
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu252525250

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 

Kierunek - Farmacja - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
jednolite magisterskiejednolite magisterskie cudzoziemcy*jednolite magisterskie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku801200
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 800400
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku11523530
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1600700
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 1103600
Uniwersytet Medyczny w Lublinie13025010
Uniwersytet Medyczny w Łodzi1205600
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu13033030
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie1500150
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu1303320
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  2

Kierunek - Fizjoterapia - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia cudzoziemcy*II stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku1000500500
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 1001100751000
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku4003535400
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach170015001000
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 80150000
Uniwersytet Medyczny w Lublinie75413560600
Uniwersytet Medyczny w Łodzi140010001400
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu1000100727240
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie60003000
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie100010010300
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu8026030500
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie12501401201400
Politechnika Opolska w Opolu10001001001000
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu80005000
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach75075751000
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku3603601200
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach144010802880
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie90012030700
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu222015040900
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie16001203000
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu12051201201200
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze1200011900
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu1500012000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie85008500
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu1500012000
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu1200012000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile60006000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie1000010000
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku1000010000
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej2000020000
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy1500032000
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy1500020000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu300023000
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie40008000
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej2005020000
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu750012000
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku1500020000
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach1500020000
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach1200018000
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach750015000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach500012000
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie2000020000
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie1805015000
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie200202004004000
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi2000040000
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi15010020000
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie100101001001500
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim805014000
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej301007000
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu3000040000
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu1900016000
Puławska Szkoła Wyższa w Puławach600012000
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu1000015000
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu500030000
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie110100019000
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie50005000
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie300100030000
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie3000030000
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu2002020003000
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu500025000
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu1000025000
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu15050601803000
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu1500015000
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 

Kierunek - Higiena dentystyczna - limity przyjęć - studia, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaII stopniaI stopniaII stopnia
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie300000

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 

Kierunek - Lekarski - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
jednolite magisterskiejednolite magisterskie cudzoziemcy*jednolite magisterskie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku16013067
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 15053024
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku220666150
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach450113090
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 2401580110
Uniwersytet Medyczny w Lublinie2301270150
Uniwersytet Medyczny w Łodzi **4201012072
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu200240140
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie180254100
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie39211100130
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu220164560
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie800050
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

** W tym 60 miejsc finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 

Kierunek - Lekarsko-dentystyczny - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
jednolite magisterskiejednolite magisterskie cudzoziemcy*jednolite magisterskie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku701140
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku502150
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach900400
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 6072015
Uniwersytet Medyczny w Lublinie8042040
Uniwersytet Medyczny w Łodzi8422424
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu7221560
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie8012420
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie754250
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu6041515
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 

Kierunek - Logopedia z fonoaudiologią - limity przyjęć - studia, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaII stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku3002000

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  3

Kierunek - Pielęgniarstwo - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia cudzoziemcy*II stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku1000500500
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 150015001500
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku7556010650
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach20009001200
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 20016001500
Uniwersytet Medyczny w Lublinie200412001200
Uniwersytet Medyczny w Łodzi1005100101500
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu10006501500
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie150010001000
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie220020002000
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu903600900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie600500600
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie60010001000
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze7500000
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej9000000
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu50005000
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach7507501000
Akademia Pomorska w Słupsku5000000
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie15050000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu16050000
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze7500000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu9000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy8000000
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży600600600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu6000000
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie80005000
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu14000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu5000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach9000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie10000000
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku50005000
Akademia Polonijna w Częstochowie301005000
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie5000000
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej1005015000
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu500001400
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach1000015000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach500015000
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie2000020000
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie00010000
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie60009000
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy606006000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie5010018000
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży6000000
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi1000010000
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Warszawie10000000
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim60508000
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie804012000
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu600010000
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej40004000
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach9000000
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu5000000
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie3000030000
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie5000000
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku3003001500
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu60200000
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu6000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku6000000
Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie2000000
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

  4

Kierunek - Pielęgniarstwo - limity przyjęć - studia, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237)
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku01500
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 01750
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku01500
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 01200
Uniwersytet Medyczny w Łodzi50500
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu02000
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie01500
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie01700
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu0900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie0600
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie01000
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze01050
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej01600
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu01200
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach02000
Akademia Pomorska w Słupsku01000
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej01200
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie01500
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie0600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu01500
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze01500
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu01200
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie01400
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie0800
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy01000
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży0800
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu0800
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu01100
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie01500
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu01400
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu01000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile01100
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku0600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach0900
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie01500
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku01000
Akademia Polonijna w Częstochowie01500
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie01500
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej02500
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu01200
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach01500
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach01000
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie01500
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie02000
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie01200
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy02200
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie502500
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży02000
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi02500
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Warszawie01500
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim01500
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie401800
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku02000
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu02000
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej02300
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach01500
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu02000
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie01000
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku01500
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu01500
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu02000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku0500
Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie0500

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 

Kierunek - Położnictwo - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia cudzoziemcy*II stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku300200300
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 6000000
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku4551810300
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1000400800
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 601400500
Uniwersytet Medyczny w Lublinie802500500
Uniwersytet Medyczny w Łodzi7205015500
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu8506501000
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie600600600
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie1500400400
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu500300300
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie500500500
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach300300500
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu6000000
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu5000000
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej1500015000
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej40004000
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu5000000
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

 

Kierunek - Położnictwo - limity przyjęć - studia, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237)
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku0400
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 0500
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku0700
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 0800
Uniwersytet Medyczny w Łodzi24500
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu01000
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie0600
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie01000
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu0500
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie0500
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach0600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu0600
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu0500
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej01500
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej01200
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu01000

ZAŁĄCZNIK Nr  14

 

Kierunek - Ratownictwo medyczne - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia cudzoziemcy*I stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku400400
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 500500
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku450450
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach60000
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 40100
Uniwersytet Medyczny w Lublinie704300
Uniwersytet Medyczny w Łodzi7001300
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu400400
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie60000
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie100000
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu60200
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie40000
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie60000
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej100000
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach500300
Akademia Pomorska w Słupsku500300
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej600300
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu600600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy600600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu400400
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu900900
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie1200800
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile600600
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku300300
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach900900
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku500500
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej21002100
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu5001000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach10001500
Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą305600
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie10001500
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie6001200
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy6001000
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie900800
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu12001000
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu100101500
Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna we Wrocławiu400800
Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie6001800
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

 

Kierunek - Techniki dentystyczne - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia cudzoziemcy*I stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku30000
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku300100
Uniwersytet Medyczny w Lublinie202100
Uniwersytet Medyczny w Łodzi242740
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu160160
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie200150
Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku240240
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

  5

Kierunek - Zdrowie publiczne - limity przyjęć
Nazwa uczelniStudia stacjonarneStudia niestacjonarneStudia prowadzone w języku innym niż język polski
I stopniaI stopnia cudzoziemcy*II stopniaI stopniaII stopnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku400300400
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) 15001001501000
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku305450300
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1000100601000
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum) 605600600
Uniwersytet Medyczny w Lublinie1002100301000
Uniwersytet Medyczny w Łodzi50015002000
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu11006590800
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie6006060600
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie200014065600
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu10006030300
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie90006000
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie120009000
Politechnika Częstochowska w Częstochowie1050010500
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach5005030500
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej12000000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie100003000
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu1200012000
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku50005000
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy500012000
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie40008000
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej1200012000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach500010000
Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach800040000
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie1505015000
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie50008000
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie500010000
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi1200024000
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi50007500
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach1000015000
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie15010015000
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim1005015000
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu90009000
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu600018000
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie200501004003500
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach12001201201200
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu70007000
Collegium Varsoviense w Warszawie1000030000
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie9010030000
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie1003030000
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze600010000
Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie200010000
* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.
2 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.
3 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.
4 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.
5 Załącznik nr 16 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.