§ 6. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 6. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  6. 
Likwidator jest obowiązany do realizacji zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu likwidacji Głównego Urzędu Ceł, o którym mowa w art. 7 ustawy.