§ 10. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 10. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  10. 
Finansowanie czynności likwidacyjnych będzie realizowane ze środków budżetowych w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.