Art. 36. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1920.42.249 - OpenLEX

Art. 36. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.249

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.
Art.  36.

Do operatu o przymusowej likwidacji powinny wejść następujące dokumenty:

a)
akta sprawy, wskazane w art. 23;
b)
protokuł utworzenia Komisji Szacunkowo-Rozjemczej;
c)
protokuły z czynności tej Komisji;
d)
projekt przymusowej likwidacji serwitutów wraz z aneksami, wskazanemi w art. 29, i
e)
dokumenty, wymienione w art. 34 i 35.