Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.4.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 grudnia 1919 r.
w przedmiocie likwidacji Komitetów niesienia pomocy dla bezrobotnych i powołania do życia Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych.

Na mocy art. 14 Ustawy Tymczasowej o doraźnej pomocy dla bezrobotnych z dnia 4 listopada 1919 r. (Dz. Ust. dn. 19 grudnia 1919 r. № 89 poz. 483) zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Likwiduje się niniejszem istniejące dotąd Komitety niesienia pomocy dla bezrobotnych oraz powołuje się do życia w ich miejsce Powiatowe Komisje pomocy dla bezrobotnych w miejscowościach wyszczególnionych poniżej:

Miejscowość:

Okrąg działania:

1.

Warszawa

granice Wielkiej Warszawy

2.

Warszawa

pow.

Warszawski

"

Sochaczewski

"

Grójecki

"

Mińsko-Mazowiecki

"

Radzymiński

3.

Żyrardów

miasto

Żyrardów i pow. Błoński

pow.

Łowicki

"

Skierniewicki

4.

Tomaszów

miasto

Tomaszów i pow. Rawski

5.

Łódź

miasto

Łódź i pow. Łódzki i Brzeziński

6.

Pabjanice

miasto

Pabjanice i pow. Łaski

7.

Kalisz

miasto

Kalisz

pow.

Kaliski

"

Kolski

"

Koniński

"

Słupecki

"

Turecki

"

Łęczycki

8.

Zduńska Wola

miasto

Zduńska Wola i pow. Sieradzki

9.

Piotrków

miasto

Piotrków oraz pow. Piotrowski

pow.

Radomskowski

10.

Wieluń

miasto

Wieluń i pow. Wieluński

11.

Częstochowa

miasto

Częstochowa

pow.

Częstochowski

12.

Sosnowiec

miasto

Sosnowiec

pow.

Będziński

"

Olkuski

13.

Radom

miasto

Radom

pow.

Radomski

"

Opoczyński

"

Konecki

"

Kozienicki

14.

Ostrowiec

miasto

Ostrowiec i pow. Opatowski

pow.

Iłżecki

"

Sandomierski

Art.  2.

Wykonanie zarządzeń, zawartych w art. 1, poleca się delegatom okręgowym niesienia pomocy dla bezrobotnych na podstawie instrukcji, wydanych w tym przedmiocie.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 27 stycznia 1920 r. w przedmiocie sprostowania błędów (Dz.U.20.10.59) z dniem 6 lutego 1920 r.