[Opłata egzaminacyjna] - Art. 7. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Opłata egzaminacyjna] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  7.  [Opłata egzaminacyjna]
1. 
Osoba przystępująca do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną.
2. 
Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.