[Powołanie Komisji] - Art. 27. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Powołanie Komisji] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  27.  [Powołanie Komisji]

W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości powoła Komisję.