[Dalsze sprawowanie funkcji w postępowaniach toczących się w dniu wejścia w życie ustawy] - Art. 23. - Licencja doradcy... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Dalsze sprawowanie funkcji w postępowaniach toczących się w dniu wejścia w życie ustawy] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  23.  [Dalsze sprawowanie funkcji w postępowaniach toczących się w dniu wejścia w życie ustawy]
1. 
Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
2. 
W sprawach, w których określono wstępne wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy przed dniem wejścia w życie ustawy, do wynagrodzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.