[Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego] - Art. 20a. - Licencja doradcy... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - [Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  20a.  [Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego]

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego przy wykonywaniu uprawnień i obowiązków wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego wynosi 5 lat od zakończenia postępowania, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.