[Przyznanie licencji na czas nieoznaczony] - Art. 14. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Przyznanie licencji na czas nieoznaczony] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  14.  [Przyznanie licencji na czas nieoznaczony]

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na czas nieoznaczony.