Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.13.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 1987 r.
Artykuł  5

Pracodawcy obu Umawiających się Stron wypłacają swoim pracownikom stałym zasiłki w razie choroby, wypadku przy pracy i macierzyństwa, jeśli pracownicy ci nie pobierają w tym czasie wynagrodzenia i nie są objęci odpowiednim systemem zasiłków z ubezpieczenia społecznego.