§ 7. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. - Dz.U.2012.1259 - OpenLEX

§ 7. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1259

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2012 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)