§ 6. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. - Dz.U.2012.1259 - OpenLEX

§ 6. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1259

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2012 r.
§  6.
Koszt wykonania leku recepturowego jest ustalany w zależności od postaci leku i wynosi:
1)
12,33 zł - dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-10;
2)
24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.