§ 3. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. - Dz.U.2012.1259 - OpenLEX

§ 3. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1259

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2012 r.
§  3.
1.
Ustala się ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, w postaci:
1)
proszków dzielonych - do 20 sztuk;
2)
proszków niedzielonych (prostych i złożonych) - do 80 gramów;
3)
czopków, globulek oraz pręcików - do 12 sztuk;
4)
roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego - do 250 gramów;
5)
płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) - do 500 gramów;
6)
maści, kremów, mazideł, past oraz żeli - do 100 gramów;
7)
kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 gramów;
8)
mieszanek ziołowych - do 100 gramów;
9)
pigułek - do 30 sztuk;
10)
kłein - do 500 gramów;
11)
kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych - do 10 gramów.
2.
Odpłatność ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3-6, sporządzanych w warunkach aseptycznych, zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie z umieszczonym na recepcie wskazaniem lekarza, lekarza dentysty, felczera lub starszego felczera, lub zawierających antybiotyk.