§ 8. - Legitymacje służbowe policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.515 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  8. 
(uchylony).