§ 4. - Legitymacje służbowe policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.515 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  4. 
1. 
Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:
1)
nazwy jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, z tym że w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
a)
komisariacie Policji - umieszcza się nazwę komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
b)
komisariacie specjalistycznym Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c)
ośrodku szkolenia Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
2)
wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
3)
imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta nadanego w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji;
4)
numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;
4a)
nazwy organu, który wydał legitymację służbową;
5)
(uchylony).
2. 
Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.
3. 
Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.