§ 3. - Legitymacje służbowe policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.515 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  3. 
1. 
Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:
1)
Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";
1a)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
1b)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
1c)
Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
2)
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;
3)
Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie - policjantom pełniącym służbę w Akademii Policji w Szczytnie;
4)
komendant szkoły policyjnej - policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej;
5)
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
2. 
(uchylony).