§ 6. - Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2014 r.