§ 4. - Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.
§  4.
1.
W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje duplikat legitymacji na wniosek członka Korpusu Weteranów.
2.
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji, poza danymi określonymi w § 2 ust. 1, zawiera oświadczenie członka Korpusu Weteranów o zniszczeniu lub utracie legitymacji.