§ 1. - Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.
§  1.
Rozporządzenie określa tryb wydawania legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "legitymacją", dokumenty niezbędne do jej wydania oraz wzór legitymacji.