Art. 59. - [Określenie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  59.  [Określenie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.