[Dysponenci środków budżetowych] - Art. 55. - Lasy. - Dz.U.2022.672 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Dysponenci środków budżetowych] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  55.  [Dysponenci środków budżetowych]

Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie są dysponentami środków budżetowych w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, o których mowa w art. 54, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.