§ 2. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  2. 
Kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę:
1) 2
 (uchylony);
2) 3
 przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania u osoby dorosłej zalecanego szczepienia ochronnego wskazanego w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 i 1938), lub szczepienia przeciw COVID-19 oraz przeprowadzania tych szczepień;
3)
wykonywania następujących badań diagnostycznych:
a)
badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi,
b)
pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio),
c)
testu stężenia glukozy we krwi,
d)
kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),
e)
szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter - testu z krwi.
2 § 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.864) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 2024 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.864) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 2024 r.