§ 1. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;
2)
sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;
3)
sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;
4)
wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.