Kurs obligacyj 5 % Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1933.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.118.975

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 27 grudnia 1932 r.
wydaje w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1933.

Na podstawie cz. 1 art. 31 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Kurs obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, wypłacanych z tytułu wynagrodzenia za nieruchomości ziemskie na zasadzie cz. 1 art. 31 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) ustala się na rok 1933 w wysokości 80% ich imiennej wartości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1933 r.