Kurs obligacyj 5% państwowej renty ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1934.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.800

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 23 grudnia 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% państwowej renty ziemskiej, opiewającej na złote w zlocie, na rok 1934.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, wypłacaniem na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 265), zarządza się co następuje:
Kurs urzędowy obligacyj 5 % państwowej renty ziemskiej ustala się na rok 1934 w wysokości 100 % ich nominalnej wartości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.