[Stopnie służbowe dotychczasowych kuratorów zawodowych; dotychczasowi kuratorzy społeczni] - Art. 99. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Stopnie służbowe dotychczasowych kuratorów zawodowych; dotychczasowi kuratorzy społeczni] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  99.  [Stopnie służbowe dotychczasowych kuratorów zawodowych; dotychczasowi kuratorzy społeczni]
1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy kuratorzy zawodowi, o których mowa w art. 7, uzyskują stopnie służbowe odpowiednie do stanowiska, na które zostali mianowani na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. 
Z dniem wejścia w życie ustawy kuratorzy społeczni stają się kuratorami społecznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.