[Obowiązek wystąpienia o zgodę na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia przez kuratora zawodowego] - Art. 98. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Obowiązek wystąpienia o zgodę na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia przez kuratora zawodowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  98.  [Obowiązek wystąpienia o zgodę na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia przez kuratora zawodowego]
1. 
Kuratorzy zawodowi wykonujący dodatkowe zatrudnienie zobowiązani są w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wystąpić do prezesa sądu okręgowego o zgodę, o której mowa w art. 15 ust. 1.
2. 
W wypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w art. 15 ust. 1, kurator zawodowy, który nie zrezygnował z dodatkowego zatrudnienia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie prezesa sądu okręgowego.