Art. 94. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 94. - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  94. 

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953) w art. 44 skreśla się wyrazy "a także do kuratorów zawodowych,".