[Ryczałt za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego] - Art. 91. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Ryczałt za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  91.  [Ryczałt za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego]
1. 
Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:
1)
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego;
2)
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację;
3)
obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy.
2. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wynosi 4%, a w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 - 10% kwoty bazowej, o której mowa w art. 90 ust. 2.
3. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również kuratorowi zawodowemu.