[Prezes sądu jako administrator danych] - Art. 9b. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 9b. - [Prezes sądu jako administrator danych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  9b.  [Prezes sądu jako administrator danych]

Administratorem danych przetwarzanych w celu wykonania zadań lub obowiązków przez kuratora sądowego jest prezes sądu, w którym kurator sądowy pełni obowiązki służbowe.