[Zawieszenie kuratora społecznego w czynnościach] - Art. 89. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Zawieszenie kuratora społecznego w czynnościach] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  89.  [Zawieszenie kuratora społecznego w czynnościach]

Prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu zawiesza kuratora społecznego w czynnościach, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia.