[Zakres zadań i uprawnień kuratora społecznego] - Art. 87. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - [Zakres zadań i uprawnień kuratora społecznego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  87.  [Zakres zadań i uprawnień kuratora społecznego]
1. 
Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.
2. 
Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.
3. 
Kuratorowi społecznemu, w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd, sędziego lub kuratora zawodowego, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 i art. 9a.