[Wymagania na stanowisku kuratora społecznego] - Art. 84. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - [Wymagania na stanowisku kuratora społecznego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  84.  [Wymagania na stanowisku kuratora społecznego]
1. 
Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:
1)
odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-3;
2)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej;
3)
złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
2. 
Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.
3. 
Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole.