[Obowiązek złożenia egzaminu kuratorskiego] - Art. 78. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Obowiązek złożenia egzaminu kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  78.  [Obowiązek złożenia egzaminu kuratorskiego]
1. 
Aplikant kuratorski składa egzamin kuratorski przed komisją egzaminacyjną.
2. 
Komisję egzaminacyjną powołuje prezes sądu okręgowego.