[Przepisy stosowane do aplikantów kuratorskich] - Art. 77. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Przepisy stosowane do aplikantów kuratorskich] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  77.  [Przepisy stosowane do aplikantów kuratorskich]

Do aplikantów kuratorskich stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1 i 6, art. 19 i 20.