[Cele aplikacji kuratorskiej; patron aplikanta kuratorskiego] - Art. 75. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Cele aplikacji kuratorskiej; patron aplikanta kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  75.  [Cele aplikacji kuratorskiej; patron aplikanta kuratorskiego]
1. 
Aplikacja kuratorska ma na celu:
1)
praktyczne zapoznanie aplikanta z organizacją i działalnością sądu, zakładów dla nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-terapeutycznych oraz zakładów penitencjarnych;
2)
teoretyczne oraz praktyczne zaznajomienie aplikanta z zadaniami kuratora sądowego;
3)
pogłębienie wiedzy aplikanta z zakresu metodyki pracy kuratorskiej;
4)
sprawdzenie przydatności aplikanta do wykonywania zawodu kuratora.
2. 
Kurator okręgowy określa ramowy plan przebiegu aplikacji kuratorskiej.
3. 
Aplikant kuratorski pozostaje pod patronatem kuratora zawodowego wyznaczonego przez kierownika zespołu kuratorskiego.
4. 
Patron aplikanta kuratorskiego:
1)
ustala w porozumieniu z kierownikiem zespołu plan przebiegu aplikacji;
2)
nadzoruje pracę aplikanta;
3)
opiniuje aplikanta.