Art. 74. - [Ślubowanie] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2023 r.
Art.  74.  [Ślubowanie]

Przed podjęciem obowiązków aplikant kuratorski składa ślubowanie wobec prezesa sądu okręgowego i kuratora okręgowego według następującej roty:

"Ślubuję uroczyście sumiennie wypełniać obowiązki aplikanta kuratorskiego, w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości oraz dochować tajemnicy prawnie chronionej.".