[Warunki przyjęcia na aplikację kuratorską] - Art. 72. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Warunki przyjęcia na aplikację kuratorską] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  72.  [Warunki przyjęcia na aplikację kuratorską]

Aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-4 oraz przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.