[Czas trwania aplikacji kuratorskiej] - Art. 71. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - [Czas trwania aplikacji kuratorskiej] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  71.  [Czas trwania aplikacji kuratorskiej]

Aplikacja kuratorska trwa rok.