[Stopnie służbowe kuratorów zawodowych] - Art. 7. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Stopnie służbowe kuratorów zawodowych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  7.  [Stopnie służbowe kuratorów zawodowych]

Ustala się następujące stopnie służbowe dla kuratorów zawodowych:

1)
kurator zawodowy;
2)
starszy kurator zawodowy;
3)
kurator specjalista.