[Dołączanie decyzji i odpisów orzeczeń sądów dyscyplinarnych do akt osobowych kuratora] - Art. 67. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Dołączanie decyzji i odpisów orzeczeń sądów dyscyplinarnych do akt osobowych kuratora] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  67.  [Dołączanie decyzji i odpisów orzeczeń sądów dyscyplinarnych do akt osobowych kuratora]

Prawomocną decyzję o ukaraniu karą porządkową upomnienia oraz odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego dołącza się do akt osobowych kuratora.