[Stosowanie przepisów k.p.k.] - Art. 66. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Stosowanie przepisów k.p.k.] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  66.  [Stosowanie przepisów k.p.k.]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.