[Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji; odwołanie do sądu apelacyjnego] - Art. 65. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji; odwołanie do sądu apelacyjnego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  65.  [Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji; odwołanie do sądu apelacyjnego]
1. 
W postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji.
2. 
Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej instancji służy stronom odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji.