[Zadania rzecznika dyscyplinarnego] - Art. 59. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Zadania rzecznika dyscyplinarnego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  59.  [Zadania rzecznika dyscyplinarnego]

Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy:

1)
prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2)
składanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego to uzasadniają;
3)
udział w rozprawach w charakterze strony;
4)
wnoszenie odwołań od orzeczeń sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji;
5)
udział w postępowaniu odwoławczym.