[Wyznaczenie składu sądu dyscyplinarnego] - Art. 56. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Wyznaczenie składu sądu dyscyplinarnego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  56.  [Wyznaczenie składu sądu dyscyplinarnego]
1. 
Skład sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji wyznacza prezes sądu okręgowego w kolejności alfabetycznej, z listy członków odpowiedniego sądu, a skład sądu drugiej instancji wyznacza w kolejności alfabetycznej Minister Sprawiedliwości.
2. 
Składowi przewodniczy członek najstarszy służbą.
3. 
Przewodniczący składu wyznacza protokolanta spośród kuratorów zawodowych.