[Wybór i kadencja członków sądów dyscyplinarnych] - Art. 55. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Wybór i kadencja członków sądów dyscyplinarnych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  55.  [Wybór i kadencja członków sądów dyscyplinarnych]
1. 
Członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, w liczbie od 6 do 12, wybiera okręgowe zgromadzenie kuratorów.
2. 
Okręgowe zgromadzenie kuratorów wybiera kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji.
3. 
Minister Sprawiedliwości spośród kandydatów, o których mowa w ust. 2, wybiera 12 członków sądu dyscyplinarnego drugiej instancji.
4. 
Kadencja sądu dyscyplinarnego trwa 6 lat.