[Ukaranie karą porządkową] - Art. 53. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Ukaranie karą porządkową] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  53.  [Ukaranie karą porządkową]
1. 
Karę porządkową upomnienia kuratorowi okręgowemu i jego zastępcy wymierza prezes sądu okręgowego, a pozostałym kuratorom - prezes sądu rejonowego.
2. 
Kurator w ciągu 3 dni od zawiadomienia go o ukaraniu karą porządkową upomnienia może odwołać się odpowiednio do Ministra Sprawiedliwości lub prezesa sądu okręgowego.