[Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna; kary dyscyplinarne] - Art. 52. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna; kary dyscyplinarne] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  52.  [Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna; kary dyscyplinarne]
1. 
Kuratorzy zawodowi ponoszą odpowiedzialność porządkową albo dyscyplinarną za naruszenie obowiązków kuratora.
2. 
Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie.
3. 
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
nagana;
2)
nagana z ostrzeżeniem;
3)
nagana z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służbowego przez okres 2 lat;
4)
usunięcie z zajmowanego stanowiska;
5)
wydalenie ze służby kuratorskiej.