[Posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów] - Art. 50. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  50.  [Posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów]
1. 
Okręgowe zgromadzenie kuratorów zbiera się co najmniej raz w roku.
2. 
Posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów zwołuje przewodniczący zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków zgromadzenia.
3. 
W wypadku, o którym mowa w art. 51 pkt 5, posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów zwołuje również prezes sądu okręgowego.